O IT GALA

Digital Visions a ITAS každoročne organizuje najprestížnejšie výročné podujatie slovenského priemyslu informačných technológií a telekomunikácií - odbornú konferenciu IT SUMMIT a slávnostný večer IT GALA. Okrem zástupcov najvýznamnejších firiem infokomunikačného priemyslu sa podujatia zúčastňujú vedúci predstavitelia štátnej správy, verejnej správy, akademickej obce a súkromného sektora.

PF__8817.jpg

Na spoločenskom večere IT GALA sa odovzdávajú prestížne ocenenia IT Firma, IT Osobnosť, IT Produkt a IT Projekt roka. Ceny udeľuje neformálne združenie slovenských žurnalistov a členov profesijných združení v oblasti informačných technológií a telekomunikácií. Cieľom je oceniť odborné a manažérske úsilie osobností a firiem pôsobiacich v oblasti informačných technológií a telekomunikácií, oceniť najvýznamnejšie projekty a produkty, realizované v danom roku.

IT GALA 2015 sa uskutoční 1. 10. 2015 v Starej tržnici v Bratislave.
IT SUMMIT 2015 sa uskutoční 1. 10. 2015 v hoteli GateOne v Bratislave.

Prostriedky na organizáciu podujatia sú získavané z príspevkov reklamných partnerov. Možnosti partnerstva sú rozdelené do 3 kategórií, aby sa podujatia mohlo zúčastniť čo najviac spoločností. Po skončení podujatia dostane každý reklamný partner záverečnú správu obsahujúcu okrem iného prehľad mediálnych výstupov, prehľad financovania ako fotodokumentáciu a videozáznam. Viac informácií o partnerstve >>>

PF__9107.jpg

Konferencia IT Summit 2014 sa uskutočnila vo štvrtok 25. septembra 2014 od 08.30 - 16:30 hod. v hoteli Carlton v Bratislave.

Slávnostný večer IT GALA 2014 sa uskutočnil vo štvrtok 25. septembra 2014 od 18.30 h v hoteli DoubleTree by Hilton v Bratislave.