O IT SUMMIT

ITAS a Digital Visions každoročne organizujú odbornú konferenciu IT SUMMIT, ktorá pokračuje v tradícii nezávislých nekomerčných konferencií s cieľom poskytnúť priestor na diskusiu o aktuálnych témach slovenského IT priemyslu.

Podujatie prebieha formou prezentácií a panelových diskusií, je určené najmä vedúcim predstaviteľom firiem infokomunikačného priemyslu, štátnej správy, verejnej správy, akademickej obce a súkromného sektora.

Prostriedky na organizáciu podujatia sú získavané z príspevkov reklamných partnerov. Možnosti partnerstva sú rozdelené do 3 kategórií, aby sa podujatia mohlo zúčastniť čo najviac spoločností. Viac informácií o partnerstve >>>

Konferencia IT SUMMIT 2015 sa uskutoční 1. 10. 2015 v hoteli GateOne v Bratislave.

Program konferencie IT SUMMIT 2015.

REGISTRÁCIA ->>

_FOT3045.jpg