Program konferencie IT SUMMIT 2015

09:00 - 09:35 Mário Lelovský, prezident IT Asociácie Slovenska

Radovan Ďurana, INESS Consult: IT sektor je prioritou iba na papieri
Anton Ondrej, poradca ministra, MH SR

Keynote speech: Dragan Spasojevic, Atos Austria, Internet of Things
Internet of Things - Future for ICT, Samsung

09:40 - 10:25 Digital Single Market, vedie Mário Lelovský, hostia: Dušan Chrenek (Zastúpenie EK na Slovensku), Martin Džbor (T-Systems) a Emil Fitoš (Atos).

10:30 - 10:55 Internet of Things a Industry 4.0, vedie Mário Lelovský , hostia: Anton Ondrej, MH SR, Michal Fišer (Kodys), Ivo Kovačič (Atos), Ján Masaryk (Softec) a Vladimír Slezák(Siemens).

10:55 - 11:10 Prestávka

11:10 - 11:50 Vzdelávanie: Národná koalícia pre digitálne povolania, Koncept vzdelávania IT profesionálov, eSkills for Digital Jobs, vedie Emil Fitoš, hostia: Marcela Havrilová (NKPDP), prof. Ľudovít Molnár a Renáta Kyselicová (VŠ vzdelávanie pre IKT).

11:50 - 12:00 Vyhlásenie výsledkov národného kola študentskej súťaže Networking Academy Games 2015, Vyhlásenie výsledkov Inžinierskej ceny a informácie o aktivite IT Asociácie Slovenska: IT Fitness Test 2015/2016.

12:05 - 12:40 Architektúra ISVS, OPII, OPVaV a CLOUD, vedie Peter Weber, hostia: Pavel Bojňanský (Ministerstvo financií SR), Peter Dostál (Aliter), Roderik Klinda (GR sekcie podporných programov MH SR), Andrea Uhrínová (sekcia štrukturálnych fondov EÚ, MŠVVaŠ SR) a Marián Marek (PosAm).

12:40 - 13:30 Legislatíva: Autorský zákon, Zákon o odpadoch, Verejné obstarávanie a nové študijné odbory, vedie Jiří Budinský (Dedák&Partners), hostia: Tomáš Kamenec (Dedák&Partners), Jozef Kozák (SEWA), Mário Lelovský (ITAS).

13:30 - 13:40 Bodka na záver: Drahomír Štos, Asistencia MZVaEZ SR pri nadväzovani kontaktov a partnerstiev v zahraničí.

13:40 - 14:30 Obed


REGISTRÁCIA ->>