Ocenenia IT GALA 2008


IT firma: Siemens IT Solutions and Services,

IT osobnosť: Miroslav Trnka, ESET,

IT projekt: Ness Slovensko, Bezplatný katastrálny portál


V kategórii IT OSOBNOSŤ roka 2008 sa víťazom stal Miroslav Trnka, generálny riaditeľ ESET, spol. s r. o. Podľa názoru komisie Miroslav Trnka výborne spĺňa kritéria tejto kategórie: prínos k technickému rozvoju v oblasti IT, prínos k rozvoju IT priemyslu na Slovensku, účasť v poradných orgánoch, profesijných združeniach, podpora vzdelávania, osvety a informovanie verejnosti (prednášky, články). Komisia tiež ocenila jeho osobné angažovanie sa v oblasti informačnej bezpečnosti.

V kategórii IT FIRMA roka 2008 sa víťazom stala skupina Siemens IT Solutions and Services. Komisia vzala do úvahy najmä dlhodobé vytváranie vysokej pridanej hodnoty v rámci IT firiem na Slovensku ako aj fakt, že približne 90% softvérového vývoja je realizovaný pre medzinárodné projekty. Komisia tiež ocenila prínos spoločnosti v oblasti vzdelávania, zvyšovania zamestnanosti ako aj viaceré unikátne projekty.

V kategórii IT PROJEKT roka 2008 sa víťazom stal projekt Bezplatného katastrálneho portálu. Komisia ocenila prínos projektu pre občanov, vysokú využívanosť služby a fakt, že ide o jednu z prvých e-služieb pre verejnosť, ktorá v tomto prípade okrem iného prispieva k zvýšeniu právnej istoty vlastníkov nehnuteľností. Komisia tiež ocenila skvalitnenie údajov v databázach katastra. Projekt prihlásila spoločnosť NESS Slovensko, a. s.